Zaterdag 11 – 16 uur

Fietstocht over voormalig bezit van Johan van Oldenbarnevelt in Leusden en Amersfoort (21 km).

Stoutenburg kunt u vanuit Amersfoort het best per fiets bereiken via de nieuwe fietstocht. De route van 21 km voert van huis Bollenburg naar Stoutenburg door een prachtige omgeving met elementen die betrekking hebben op Johan van Oldenbarnevelt.

Vertrek Leusden

05 – 63 (Horsterweg)
63 – 78 Ga verder bij 78 – 97 (Jaagpad)

Vertrek station Hoevelaken

Neem de Stoutenburgerlaan en na ongeveer 2 km zie je links Kasteel Stoutenburg. Startpunt route.

Vertrek station Amersfoort

Sta met de rug naar de hoofdingang van station Amersfoort en sla linksaf langs fietsenstallingen en ga het fietspad op naar knooppunt 99 en daarna knooppunt 83. Je bent dan op de route bij punt 14.

START ROUTE

1 Vertrek Kasteel Stoutenburg.

2 Ga linksaf de Stoutenburgerlaan op.

3 Einde weg rechtsaf Hessenweg naar knooppunt 96.

4 Fietspad linksaf, naar knoopunt 78.

5 Fietstunnel door naar knooppunt 97.

6 Bij stoplichten oversteken en rechtdoor Sint Andriesstraat.

7 Vóór de gracht linksaf Zuidsingel.

8 Bij derde brug rechtsaf Weeshuisgang (is vóór de leeuw en het beeld van Johan van Oldenbarnevelt). Woonhuis Johan van Oldenbarnevelt (Muurhuizen 17-19 bevindt zich aan je linkerzijde).

9 Rechtsaf Muurhuizen en direct over de brug linksaf Kortegracht. Huisnummer 20 is mogelijk het geboorte- huis van Johan van Oldenbarnevelt. De Oldenbarneveltsteeg naast het pand is vernoemd naar een oom van Johan van Oldenbarnevelt die in de gemeentepolitiek zat.

10 Doorrijden tot de visafslag en aan andere zijde Kortegracht terugrijden naar Muur- huizen en linksaf de brug over.

11 Je rijdt door over de Muurhuizen en kruist de Langestraat. Blijf rechtdoor Muur- huizen volgen en negeer alle zijstraten, tot je op de Langegracht uitkomt (aan de overkant van de brug).

12 Vóór de brug rechtsaf de Nieuweweg in, daarna eerste weg linksaf ’t Zand en direct rechtsaf Grote Spui.

13 Vóór de Koppelpoort rechtsaf fietspad op met aan je linkerhand de stadsgracht.

14 Eerste weg linksaf (Bloemendalsestraat), naar knooppunt 83. Je rijdt langs de flat met een vuurtoren. Je fietst nu over voormalig bezit van Johan van Oldenbarnevelt. De kleine Eng en de Stenenkamer.

15  Over de kruising rechtsaf (Maatweg), naarknooppunt 82.

16  Steek de Maatweg over, langs de Hamse- weg naar knooppunt 10.

17  Sla rechtsaf, het Winkelpad, naar knooppunt 09.

17a Alternatieve verlengde route 1,1 km (gele stippellijn op de plattegrond)Op kruising met Schothorsterlaan kunt u kiezen voor linksaf Schothorsterlaan, Duivensteeg en Enkeerdpad. Linksaf Het Masker op en u bent dan weer op de route.

18 Ongeveer 400 meter vóór knooppunt 09sla je ter hoogte van de grote waterpartrij rechtsaf, het fietspad op via de brug over het water De Oversteek.

19 Na brug linksaf fietspad op Poortmanpad.20 Aan het einde fietspad, bij parkeerterrein rechtsaf De Voeting.

21 Ga rechtdoor De Voeting, wordt Vitruvius-straat. Neem dan het fietspad Emiclaerseweg. Boerderij aan rechterzijde behoorde tot Johan van Oldenbarnevelt. Bij deze boerderij, Groot Emiclear, behoorde een flink stuk grond (51 ha) waartoe de gehele vijverpartij en het gebied waar je zo door heen fietst tot aan het Schothorsterpark.

22 In het park vóór het bruggetje linksaf Schothorsterlaan.

23 Einde Schothorsterlaan rechtsaf Albert Schweitzersingel.

24 Na 200 meter bij station Schothorst linksaf fietspad onder het station door, de Geintunnel.

25 Na tunnel eerste weg rechtsaf Plotterweg.26 Fietspad blijven volgen richting Hoevelaken (Plotterweg).

27 Eerste weg rechtsaf Hardwareweg en deze weg blijven volgen.

28 Hardwareweg wordt Modemweg en gaat over in Accupad (fietspad onder de snelweg door).

29 Langs de spoorlijn fietspad volgen, dan rechtdoor Oude Lageweg.

30 Einde weg rechtsaf (Amersfoortsestraat).

31 Spoorwegovergang oversteken en eerste weg linksaf slaan Koedijkerweg. Direct na de Hoevelaakse beek en de boerderij aan de linkerzijde had Johan van Oldenbarnevelt bezittingen genaamd Hilhorst.

32 Aan het einde Koedijkerweg rechtsaf Stoutenburgerlaan in. Vanaf hier waren de gronden Middelaar, Groot Stoutenburg en Klein Stoutenburg bezit van Johan van Oldenbarnevelt.

33 Na 1,6 km aan de linkerhand Kasteel Stoutenburg.

34 Eindpunt van deze fietstocht.