Project omschrijving

Muurhuizen 19

Bollenburg is vooral bekend als het ouderlijk huis van de staatsman Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Het pand dateert uit ca 1400 en is een van de oudste en gaafste muurhuizen van de stad. Het huis maakt nog altijd een sterk middeleeuwse indruk. Zo zijn de kapconstructie, balklagen met sleutelstukken, kaarsnissen, muurschilderingen van heiligen en keldergewelven behouden gebleven. Bouwsporen in de gevels tonen dat het pand nadien vele malen is verbouwd. Zeer bijzonder is een muurschildering van het Laatste Oordeel. Bollenburg was het woonhuis van de burgerlijke elite, maar heeft ook een tijd als herberg gefunctioneerd. Uit die tijd dateert de naam Bollenburg, mogelijk afgeleid van het werkwoord “bollen”, een soort kegelspel. Wellicht werd dit spel hier vaak gespeeld. Uit de recente geschiedenis resteert een onderduikruimte uit de Tweede Wereldoorlog

Meer over Huis Bollenburg kunt u lezen in het boek:

Bollenburg
het huis van Oldenbarnevelt

Sept 2017
Auteur: Jojanneke Clarijs. Uitgever: Thoth Uitgeverij
EAN: 9789068687231