Kleine Haag 2

zondag 12-17 uur

De Mariënhof is één van de best bewaarde kloostergebouwen van Amersfoort. Midden 16de eeuw vestigden zich hier binnen de stadsmuren de monniken van klooster Mariënhof uit de Birkt bij Soest. Zij bouwden een compleet kloostercomplex met kruisgang en kapel. Helaas hadden zij er maar zestig jaar profijt van, tot 1579, toen tijdens de Reformatie in Amersfoort de katholieke geloofsgemeenschap verboden werd. De kloostergemeenschap stierf uit en in 1610 vestigde het stadsbestuur het Burgerweeshuis in het kloostercomplex. Dat bleef er tot 1932 gehuisvest. Enkele bijgebouwen en de kapel aan de Zuidsingel werden eind 19de eeuw afgebroken. Van 1932 tot circa 1945 was de Mariënhof in gebruik als jeugdherberg. Momenteel wordt de locatie gebruikt voor evenementen en congressen, zijn er twee horecagelegenheden: Buuf in de Serre en Wijnbar Zuster Margaux; en is de zolder in gebruik bij Isabella Interiors. In het gebouw zijn oude en nieuwe duurzaamheidsaspecten terug te vinden: de hergebruikte balken in de kapconstructie bij de bouw; de vele herbestemmingen door de eeuwen heen; en meer recentelijk het elektrische koel- en verwarmingssysteem.