Project omschrijving

Kleine Haag 2

De Mariënhof is één van de best bewaarde kloostergebouwen van Amersfoort. Midden 16eeeuw vestigden zich hier de monniken van klooster Mariënhof uit de Birkt bij Soest. Zij bouwden een compleet kloostercomplex met kruisgang en kapel. Helaas hadden zij er maar zestig jaar profijt van, tot 1579, toen tijdens de Reformatie in Amersfoort de katholieke geloofsgemeenschap verboden werd. De kloostergemeenschap stierf uit en in 1610 vestigde het stadsbestuur het Burgerweeshuis in het kloostercomplex. Dat bleek hiervoor bijzonder geschikt en eeuwenlang, tot 1932, woonden hier honderden weeskinderen. Enkele bijgebouwen en de kapel aan de Zuidsingel werden eind 19eeeuw afgebroken. Van 1932 tot circa 1945 was de Mariënhof de jeugdherberg Jong Amersfoort. Tegenwoordig is het klooster in gebruik als locatie voor vergaderingen, evenementen, horeca en exposities.