Stadhuisplein 7

zaterdag 11:00-15:00

In 1982 werd het vervallen complex van het voormalige Observantenklooster gerestaureerd. Bijna was het er niet meer geweest, want in 1970 was een sloopvergunning afgegeven. Het complex werd eind 15eeeuw gebouwd door Franciscaner Minderbroeders, een kloosterorde met volgelingen in heel Europa. Het oorspronkelijke klooster bestond uit drie gebouwen: een kapel, een kloosterhof met een rondgaande kloostergang en een moestuin, waar geneeskrachtige kruiden groeiden. Na de Reformatie in 1579 werd de kloosterkapel gesloopt en werden de kloostergebouwen in de 17eeeuw de gebruikt als Schuttersdoelen (oefenplaats voor de schutterij, zie ook M4) en in de 19eeeuw als kazerne. Bij opgravingen in 1977-1980 werden tientallen skeletten aangetroffen van monniken, die begraven lagen in de voormalige kloostergangen. Onder hen bevond zich een fors gebouwde monnik van Schotse herkomst.