Stadsmuur

/Stadsmuur
Stadsmuur2018-09-10T16:21:02+00:00

Project Description

St Annastraat

De stadsmuur is een van de laatste restanten van de tweede stadsommuring uit 1380­ – 1450. Aan de stadszijde is tussen 1561 en 1570 een aarden wal opgeworpen, om de muur bestand te maken tegen het steeds krach­tiger wordende kanon geschut. De replica van het pelgrimsteken is uitgevoerd in Vauri­onsteen uit Frankrijk. Deze steen werd veel gebruikt ter vervanging van zowel de zeldzaam wordende Gobertange als de niet meer toege­stane zandsteen. Sinds het Zandsteenbesluit uit 1951 mag zandsteen in basis niet meer worden toegepast wegens de grote gezondheidsrisi­co’s die ontstaan bij bewerking van dit kwarts houdende gesteente.