Open Monumentendagen Amersfoort

De stichting Open Monumentendagen Amersfoort organiseert jaarlijks de openstelling (in september) van vele monumenten en activiteiten zoals rondleidingen, fiets- en vaartochten rondom ons prachtige cultureel erfgoed.

Open Monumentendagen 2022, thema Duurzaamheid

Het is alweer zeven jaar dat ik als voorzitter betrokken ben bij de stichting Open Monumentendagen Amersfoort. Zeven is een hoopvol getal en het jaar 2022 biedt na alle vervelende omstandigheden van dien weer perspectief om in vrijheid Open Monumenten Dag te kunnen organiseren. Er is dan ook hard gewerkt aan een mooi programma voor onze monumentenstad Amersfoort. Met en geweldige groep vrijwilligers hebben we ons verdiept in het thema ‘duurzaamheid” en dit uitgewerkt in en actueel programma voor jong en oud.

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale en afvalloze stad zijn. Ook monumenten zullen dus verduurzaamd moeten worden, al is dat nog niet zo eenvoudig. In onze historische binnenstad wordt hierover actief meegedacht, zowel door de gemeente als diverse erfgoedspecialisten. Voor het behouden van erfgoed gelden er andere maatregelen als het gaat om verduurzaming, want de historie van het gebouw mag er niet mee komen te vervallen. Gelukkig zijn er intussen vele mogelijkheden op de markt en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ons Amersfoortse erfgoed toekomstbestendig wordt.

Dat is maar goed ook, want wij zijn intussen bezig met het klaarstomen van en nieuwe generatie erfgoedliefhebbers. Daarom is er een uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud.

Het in stand houden van erfgoed is niet alleen het onderhouden, restaureren en verduurzamen daarvan, maar ook het doorvertellen van de historie.

Open Monumenten Dag is bij uitstek een uitstekende gelegenheid om een monument te laten ‘spreken’. Vele historische gebouwen openen daarom ook special voor u hun deuren en heten u van harte welkom. Laat u meeslepen in de eeuwenoude verhalen waar het begrip duurzaamheid al een belangrijk aspect was. Dat blijkt maar weer uit de hoeveelheid instandgehouden erfgoed dat Amersfoort mag bezitten. Ik kan niets anders zeggen dan dat Amersfoort historie ademt en indrukwekkend blijft om te bezoeken. Ik wens u van harte een inspirerend en gezellig Open Monumentenweekend.

Mijn hulde en dank aan de monumenteneigenaren en vrijwilligers voor hun gastvrijheid en inzet.

Flip van de Burgt Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Amersfoort.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws rond de Open Monumentendagen Amersfoort!