Monumenten

/Monumenten
Monumenten2018-09-21T13:32:23+00:00
2018-09-10T16:14:58+00:00

Onze Lieve Vrouwetoren

Lieve Vrouwekerkhof 30

De gotische toren hoorde bij de Onze­-Lieve­-Vrou­wekerk, die, bijzonder in de middeleeuwen, in één keer werd gebouwd tussen 1450 en 1500. De opdrachtgever liet zich inspireren door de Utrechtse Domtoren. Een oudere kapel werd als koor in het nieuwe kerkgebouw opgeno­men. De kerkuitbreiding […]

2018-09-10T16:15:20+00:00

Kuiperij

Hellestraat 7

Alleen te bezoeken onder begeleiding, zie hier voor meer info.

Het huis met de gepleisterde tuitgevel op Hellstraat 7 staat in Amersfoort bekend als de Kuiperij. Het is een vroeg 17de­eeuws woonhuis. Delen van het pand, zoals de gevel met kapconstructie, de onderpui en […]

2018-09-10T16:15:44+00:00

Oude stadhuis

Westsingel 43 – Stadhuisplein 5

Omstreeks 1780 liet de joodse koopman Abra­ham Cohen een indruk­wekkend huis in Lode­ wijk XVI­-stijl optrekken. De voorgevel is volledig uitgevoerd in Belgisch hardsteen. Amersfoort het kent slechts twee van dergelijke hardstenen gevels. De andere […]

2018-09-10T16:16:02+00:00

Centrum voor Archeologie

Westsingel 46

Op deze plek be­vond zich vanaf het eind van de 16de eeuw de schutters­ doelen. Aan het begin van de 19de eeuw kwam het pand in handen van de staat, die er een artil­lerie­ en genieschool vestigde. Hiervoor werd het gebouw ingrijpend verbouwd. Uit […]

2018-09-10T16:40:35+00:00

Observant

Stadhuisplein 7

Bijna was het Observantenklooster er niet meer geweest. In 1970 werd een sloopvergunning afgegeven voor het vervallen voormalige kloostercomplex. De sloop ging niet door en in 1982 werd het gerestaureerd. Het oorspronkelijke klooster bestond uit drie gebouwen, te […]

2018-09-10T16:16:27+00:00

Sint-Pieters en Bloklands Gasthuis

Achter Davidshof 1

In 1907 werd het middeleeuwse gasthuiscomplex van Sint­Pieters en Bloklands gesloopt, op de Mannenzaal en de kapel na. Architect Kroes draaide zijn ontwerp voor het nieuwe gasthuis een kwartslag, zodat de voorgevel niet aan de Westsingel, maar aan Achter Davidshof kwam te liggen. […]

2018-09-10T16:17:00+00:00

Mannenzaal

Westsingel 47

De Mannenzaal en de kapel waren onderdeel van het laatmiddeleeuwse com­plex van het Sint­-Pie­tersgasthuis. Na een fusie begin 19de eeuw bood het Sint­-Pieters­ en Bloklandsgasthuis arme vrouwen en mannen onderdak in de Vrouwen­ zaal en de Mannenzaal. Toen in 1907 het gast­ huiscomplex werd […]

2018-09-10T16:17:23+00:00

Museum Flehite

Breestraat 80/Westsingel 50

De laatmiddeleeuw­ se muurhuizen Breestraat 76-­78­-80 huisvesten Museum Flehite. Het museum wordt momenteel gerenoveerd en is dus dit jaar helaas gesloten. Bij de ingang van num­mer 76 is Drachenfels­ trachiet uit […]

2018-09-10T16:17:43+00:00

De Drie Ringen

Kleine Spui 18

Waarschijnlijk was het pand ooit een van de vele stadsboerderijen binnen de muren van de stad. Pas na de restaura­tie in 1989 werd het monument in gebruik genomen door De Drie Ringen Brouwerij. Deze naam is ontleend […]

2018-09-10T16:18:00+00:00

Koppelpoort

Kleine Spui

Deze gecombineer­de water-­ en land­poort (1425) was onderdeel van de twee­de stadsmuur, die Amersfoort moest beschermen tegen aan­vallen van huurlingenle­gers. Spectaculair zijn de oorspronkelijke laatmid­deleeuwse houten tredraderen binnenin de poort. Hiermee kan het waterschot op en neer bewogen […]

2018-09-10T16:18:24+00:00

St. Aegtenkapel

’t Zand 37

Deze gotische kapel (1410) is het enige restant van het Sint­Aagtenklooster. In 1463 werd de kapel verbouwd en kreeg een halve tussenverdieping. Zo konden de kloosterzusters boven en de gewone mensen beneden gelijktijdig de dienst bijwonen. Na de Reformatie in 1579 werd de […]

2018-09-10T16:18:41+00:00

Sint-Franciscus Xaveriuskerk

’t Zand 29

De Sint­Franciscus Xaveriuskerk uit 1816­1817 is een van de eerste neoclassicistische kerken in Nederland, met vele verwijzingen naar Griekse tempels. Kenmerkend aan de buitenzijde zijn de pilasters met Ionische kapitelen, bloemguirlandes en het driehoekige fronton. Ook binnen zijn Griekse stijlelementen herkenbaar: de zuilen met […]

2018-09-10T16:19:04+00:00

Oud-Katholieke Kerk H. Georgius

’t Zand 13

De vervallen schuilkerk aan  ́t Zand 13 werd in 1927 vervangen door de Oud­Katholieke kerk Heilige Georgius ofwel de Sint­Joris op ’t Zand-kerk. Architect was de Amersfoorter Willem van Gent (1892­1961). De paraboolvormige ingangspartij, het decoratieve metselwerk van de toren en de rood­blauwe […]

2018-09-10T16:19:21+00:00

Add Art Kunstuitleen & Galerie

Havik 37

De (schijn)gevel van het pand mag dan 19de­-eeuws zijn, het pand zelf dateert uit ca. 1530. Het bezit nog laatmiddeleeuwse balklagen met sleutelstukken, de originele kapconstructie en zijmuren van kloostermoppen. Sinds 1530 […]

2018-09-10T16:19:39+00:00

Joodse begraafplaats

Bloemendaalsestraat

Om hun doden te begraven kochten de Sefardiem (joden wier voorouders uit Spanje en Portugal kwamen) in 1670 een stukje grond achter de Bloemdendalse poort. Deze begraafplaats is een van de vijf oudste, joodse begraafplaatsen in Nederland. Volgens de […]

2018-09-10T16:19:58+00:00

Stad van Cahen

Muurhuizen 104

Dit gebouw is oorspronkelijk ont­worpen als on­derkomen voor de Rijks­dienst voor Oudheidkun­dig Bodemonderzoek (ROB, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erf­ goed). Architect Abel Cahen ontwierp het in 1976, maar zijn moderne ontwerp voor deze plek in de monumentale […]

2018-09-10T16:20:20+00:00

Het Seminarie

Muurhuizen 102, (te bereiken via de Stad van Cahen)

Al in 1696 werd op deze plek in de oude binnenstad een schuilkerk opgericht. Toen in de 16e eeuw na de Reformatie het katholieke geloof niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, verrezen overal in het land […]

2018-09-10T16:20:38+00:00

Hofje De Armen de Poth

Pothstraat 16

De 48 huisjes van het hofje De Ar­men de Poth zijn eind 19de­ – begin 20ste eeuw gebouwd, na de sloop van het pesthuis in 1892. Nog steeds wonen hier Amersfoorters met een bescheiden inko­men, een van de doel­stellingen van De Poth. In de […]

2018-09-10T16:21:02+00:00

Stadsmuur

St Annastraat

De stadsmuur is een van de laatste restanten van de tweede stadsommuring uit 1380­ – 1450. Aan de stadszijde is tussen 1561 en 1570 een aarden wal opgeworpen, om de muur bestand te maken tegen het steeds krach­tiger wordende kanon geschut. De replica van […]

2018-09-10T16:21:20+00:00

Madonna

Krommestraat 32-34

Krommestraat 32­34 is begin 16de eeuw als één huis gebouwd. Al begin 17de eeuw werd het opgedeeld in twee panden, met beide een voor­ en een achterhuis. Pas in 1936 werden de twee panden weer samengevoegd tot één pand, waar drie generaties van de […]

2018-09-10T16:21:43+00:00

Sint Joriskerk

Hof 1

De Sint­Joriskerk hoort bij de vroegste geschiedenis van Amersfoort. De stad is ontstaan rond de 12de-­eeuwse bisschoppelijke hof, waarbij een Romaans kapelletje hoorde en een zaalkerkje met een toren. Na de stadsrechtverlening in 1250 werd het kapelletje de […]

2018-09-10T16:22:01+00:00

Open Monumentendag Leusden

HEILIGENBERG

Het huidige huis op de Heiligenberg, met park in landschapsstijl, koets­huis en nutstuin, is begin 19e eeuw aangelegd. Rond 1907 is het koetshuis, inclusief het interieur, ingrijpend verbouwd. De oude paardenboxen bleven behouden. De nutstuin lag buiten het zicht van het huis, vanwege de rommelige […]

2018-09-10T16:22:20+00:00

Grand Café Hemels

Langestraat 63

Architect Herman Kroes (1894) ontwierp op nummer 63 één van de eerste winkelpanden in de Langestraat (1894). Het grote raam over twee verdiepingen maakte iedereen duidelijk dat de winkel ook op eerste […]

2018-09-10T16:22:42+00:00

Lutherse kerk

Langestraat 61

Deze van oorsprong 13de­eeuwse kloosterkapel bood tot 1686 onderdak en verzorging aan passanten en zieken. Daarna kwam het gebouw in gebruik van de Evangelisch Lutherse gemeente, […]