2022-08-10T13:26:09+02:00

Onze Lieve Vrouwetoren

Krankeledenstraat 30

zaterdag 10-17 uur / zondag 12-17 uur

De gotische toren hoorde bij de Onze Lieve Vrouwekerk, die, bijzonder in de middeleeuwen, in één keer werd gebouwd tussen 1450 en 1500. De bouwmeester liet zich inspireren door de Utrechtse Domtoren. Een […]

2022-08-10T13:32:05+02:00

Sint-Pieters en Bloklands Gasthuis

Achter Davidshof 1

zaterdag 13.30-17 uur/ zondag 13.30-17 uur

Op de plek van het laatmiddeleeuwse Sint-Pietersgasthuis ontwierp architect H. Kroes in 1907 een modern gasthuiscomplex. Om te voorkomen dat het oude monumentale gasthuis geheel moest worden gesloopt, draaide hij zijn ontwerp een […]

2022-08-10T13:32:59+02:00

Mannenzaal

Westsingel 47

zaterdag 10-17 uur / zondag 12-17 uur

De Mannenzaal en de kapel waren onderdeel van het laatmiddeleeuwse Sint-Pietersgasthuis. Na een fusie begin 19eeeuw bood het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis arme vrouwen en mannen onderdak in de Vrouwenzaal en de Mannenzaal. De […]

2022-08-12T16:07:49+02:00

De Volmolen

Plantsoen Noord 2

Zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur – bezichtiging alleen via ticketsysteem

De Volmolen werd in 1645 gebouwd als watermolen waar geweven wol vervilt werd tot kledingstof, het zogenaamde laken. Het vollen gebeurde onder […]

2022-08-12T16:25:29+02:00

Koppelpoort

Kleine Spui

zaterdag 12-16 uur/zondag 11-16uur
Stadskanonniers: Za 11 – 16 uur, Zo 11 – 16 uur

Deze gecombineerde water- en land- poort (1425) was onderdeel van de tweede stadsmuur, die Amersfoort […]

2022-08-12T16:29:50+02:00

Sint-Franciscus Xaveriuskerk

’t Zand 29

zaterdag 10-17 uur / zondag 13-17 uur

e Sint-Franciscus Xaveriuskerk uit 1816-1817 is een van de eerste neoclassicistische kerken in Neder- land. Buiten en binnen zijn verschillende Griekse stijlelementen herken- baar, zoals pilasters met Ionische […]

2022-08-12T16:38:48+02:00

Oud-Katholieke Kerk Joris op’t Zand

’t Zand 13

zaterdag 10-17 uur

In 1927 werd de Oud-Katholieke kerk Heilige Georgius ofwel de Sint-Joris op ’t Zandkerk gebouwd, op de plek van een vervallen schuilkerk. De paraboolvormige ingangspartij, het decoratieve metselwerk van de toren en de rood-blauwe wijzerplaat zijn […]

2022-08-14T14:47:47+02:00

Zorgresidence Het Seminarie

Muurhuizen 102

zaterdag 10-17 uur

Het Herenhuis, Jongenshuis en kapel van het voormalige Oudkatholieke Seminarie huisvesten sinds 2013 Zorgresidence Het Seminarie. In de huizen bevinden zich appartementen, de kapel is ontmoetingsplaats. Al vanaf 1696 stond hier een schuilkerk. In 1725 werd de […]

2022-08-12T16:41:00+02:00

Stad van Cahen

Muurhuizen 104

zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur

Architect Abel Cahen ontwierp het in 1976, maar zijn plan voor deze plek in de monumentale binnenstad stuitte op veel protest. Uiteindelijk […]

2022-08-12T16:49:02+02:00

IQ Kunstuitleen en galerie

Havik 37A

zaterdag 10-17 uur

De (schijn)gevel van het pand mag dan 19de-eeuws zijn, het pand zelf dateert uit ca 1530. Het bezit nog laat-middeleeuwse balklagen met sleutelstukken, de originele kapconstructie en zijmuren van kloostermoppen. Sinds 1530 is het pand meerdere […]

2022-08-12T16:55:46+02:00

Mondriaanhuis

Kortegracht 11

zaterdag 10-17 uur (gratis toegang) / zondag 12-17 uur (zondag normaal entree tarief)

In het Mondriaanhuis stap je in de wereld van de wereldberoemde schilder Mondriaan: je ontdekt zijn iconische werk, zijn spirituele vorming, zijn interesses […]

2022-08-13T12:43:16+02:00

Synagoge

Drieringensteeg 2, 3811 KJ Amersfoort

zondag 12-17 uur

Vanaf 1655 werden ook de joden in Amersfoort toegelaten. Zij hielden hun bijeenkomsten bij mensen thuis. In 1725 verwierf men een stuk grond op de hoek van […]

2022-08-12T17:23:48+02:00

Het Gasthuys

Muurhuizen 33A

Za 11 – 17 uur, Zo 12 – 17 uur

Het voormalig Sint-Elisabeth Gast- en verpleeghuis is een laatmiddeleeuws muurhuis (1616). Het traptorentje maakte trappen in huis onnodig. Daarnaast was het ook een statussymbool, bekroond met een vergulde windvaan. Bij archeologisch onderzoek tijdens restauratie (2009) […]

2022-08-12T17:05:33+02:00

Uitgeverij Deviant

Zuidsingel 13 (Muurhuizen 1 – 3)

Za 13 – 16 uur, Zo 13 – 16uur.

De uitgeverij is gehuisvest in twee middeleeuwse muurhuizen. Bij een ingrijpende verbouwing in de 18de eeuw kreeg Muurhuizen 3 een uitbreiding aan de straatzijde met karakteristieke 18de-eeuwse schuiframen. […]

2022-08-12T18:08:33+02:00

Mariënhof Amersfoort

Kleine Haag 2

zondag 12-17 uur

De Mariënhof is één van de best bewaarde kloostergebouwen van Amersfoort. Midden 16de eeuw vestigden zich hier binnen de stadsmuren […]

2022-08-12T17:26:16+02:00

Benzinestation IJs van Vitelli

Kwekersweg 7

Zaterdag, zondag

Het benzinepompstation naast de monumentale Kwekersbrug werd in 1957 gebouwd naar ontwerp van architect Arie Jeremias van Wageningen en stedenbouwkundige Arie Rooimans, beiden in dienst van de gemeente Amersfoort. Hun inspiratiebron was de Hilversumse architect Dudok. De bevriende Utrechtse kunstenaar Jan Boon maakte een […]