Muurhuizen 102

zaterdag 12-17 uur

Het Herenhuis, Jongenshuis en kapel van het voormalige Oudkatholieke Seminarie huisvesten sinds 2013 Zorgresidence Het Seminarie. In de huizen bevinden zich appartementen, de kapel is ontmoetingsplaats. Al vanaf 1696 stond hier een schuilkerk. In 1725 werd de grond rond de schuilkerk bebouwd voor het Oudkatholieke Seminarie; de schuilkerk werd de kapel van het seminarie. De opleiding bleef meer dan 200 jaar op deze plek, tot 1957. In de jaren ’60 van de 20eeeuw nam de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) enkele panden in gebruik. Begin jaren ’80 maakte de architect Abel Cahen plannen voor de verbouwing van de seminariegebouwen en voor een deel nieuwbouw. Na veel verzet tegen het plan werd in 1986 de Stad van Cahen gerealiseerd en bleven de gebouwen van het oude seminarie behouden.