Het Seminarie

/Het Seminarie
Het Seminarie2018-09-10T16:20:20+00:00

Project Description

Muurhuizen 102, (te bereiken via de Stad van Cahen)

Al in 1696 werd op deze plek in de oude binnenstad een schuilkerk opgericht. Toen in de 16e eeuw na de Reformatie het katholieke geloof niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, verrezen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak ondergebracht werden in huizen of schuren. In 1725 werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhuizen en de Kerkstraat aangekocht voor de bouw van een complex voor het Oudkatholieke Seminarie. De eerste gebouwen waren het Heren- en het Jongenshuis. De oorspronkelijke schuilkerk ging dienen als kapel van Het Seminarie.  In Het Seminarie was eeuwenlang het Oud-Katholieke Seminarie gevestigd, de opleiding voor de ambtsdragers (clerus) van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy, zoals die kerkgroepering destijds werd genoemd. De geschiedenis van deze plek gaat ver terug. Het huidige Seminarie maakt deel uit van de Stad van Cahen en is in 2013 gerenoveerd tot een kleinschalig woon-zorginitiatief voor senioren.