Stad van Cahen

/Stad van Cahen
Stad van Cahen2018-09-10T16:19:58+00:00

Project Description

Muurhuizen 104

Dit gebouw is oorspronkelijk ont­worpen als on­derkomen voor de Rijks­dienst voor Oudheidkun­dig Bodemonderzoek (ROB, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erf­ goed). Architect Abel Cahen ontwierp het in 1976, maar zijn moderne ontwerp voor deze plek in de monumentale bin­nenstad stuitte op veel protest. Uiteindelijk werd in 1985 begonnen met de bouw. Cahen zocht in zijn ontwerp aansluiting bij de fijnma­zige structuur van de binnenstad. Het gebouw wordt vaak gerekend tot het structuralisme. Om sociale interactie, intimi­teit en levendigheid te bevorderen, streefde Cahen in zijn ontwerp naar een multifunctio­neel ruimtegebruik met een uitnodigend karak­ter. Hierdoor ontstond een bouwwerk met zes torens en een wirwar aan steegjes, pleinen, hoek­jes en trappen.