Hof 1

zaterdag 10-17 uur / zondag 14 – 17 uur

De Sint-Joriskerk markeert de vroegste geschiedenis van Amersfoort. De stad is ontstaan bij een voorde door de Eem, waar de bisschop van Utrecht in de 12de-eeuwse een versterkte hoeve (hof) vestigde. Bij deze hof stond een romaans zaalkerkje met een toren. Na de stadsrechtverlening in 1259 werd dit de parochiekerk van de jonge stad en uitgebreid tot een kruisbasiliek. Van deze periode (1270-1350) resteren het huidige middenschip en het dwarsschip.

In de 3e bouwfase (1370-1450) werden aan het dwarsschip het huidige hallenkoor en het kapittelkoor gebouwd. Boven op de romaanse toren werd in de tweede helft van de 15de eeuw gotische klokkenverdieping gezet. In de laatste grote bouwfase (1466-1534) kreeg de kerk het uiterlijk van driebeukige hallenkerk doordat de zijbeuken werden opgehoogd. In dit bouwproces raakte de toren geheel ingebouwd en kwam binnen in de kerk te staan. Uit deze tijd dateert ook het zuidportaal, de huidige entree.

Tot aan de reformatie in 1579 was het interieur een feest voor het oog, met kleurrijke gewelfschilderingen. Toen de kerk protestants werd, verdwenen deze onder een dikke kalklaag. Bij recente restauraties is een aantal weer zichtbaar gemaakt. Daarnaast bevat het interieur enkele bijzonderheden. Het 15de-eeuwse doxaal (zangtribune) is uniek in Nederland. Het marmeren gedenkteken van de architect en schilder Jacob van Campen dateert uit 1657.

Het grote orgel uit 1845 is gebouwd door de bekende Deventer orgelbouwer Carl Friedrich August Naber (1797-1861). Hierbij gebruikte hij pijpwerk uit het oude 17de-eeuwse orgel van de Amersfoortse orgelmakers Van Hagerbeer. De kerk heeft tegenwoordig niet alleen een religieuze functie. In het gebouw worden ook bezichtigingen, exposities, concerten en evenementen georganiseerd.