Project Description

Hof 1

De Sint­Joriskerk hoort bij de vroegste geschiedenis van Amersfoort. De stad is ontstaan rond de 12de-­eeuwse bisschoppelijke hof, waarbij een Romaans kapelletje hoorde en een zaalkerkje met een toren. Na de stadsrechtverlening in 1250 werd het kapelletje de parochiekerk van de jonge stad en uitgebouwd tot een kruisbasiliek. Uit deze periode (1270 – ­1350) dateren het huidige middenschip en het dwarsschip. In de derde bouwfase (1370­ – 1450) werden aan het dwarsschip het huidige hallenkoor en het kapittelkoor gebouwd. In de tweede helft van de 15de eeuw werd op de toren een gotische klokkenverdieping gezet. In de laatste grote bouwfase (1466 – ­1534) werden de zijbeuken opgehoogd en kreeg de kerk het uiterlijk van driebeukige hallenkerk. In dit bouwproces raakte de toren geheel ingebouwd en kwam binnen in de kerk te staan. Uit deze tijd dateert ook het zuidportaal in Bentheimer zandsteen, de huidige entree van de kerk, waarin ook Ettringer tufsteen uit de Eifel is verwerkt. Het kerkgebouw bevat meer Europees bouwmateriaal. In het noorderportaal is Reimerath­trachiet uit de Eifel verwerkt. Deze laatste twee steensoorten werden resp. vanaf de 19de eeuw en vanaf 1960 veel bij restauraties toegepast. De vloer­ plaat in het zuidportaal is van Duitse Wezersteen. Ook aan de buitenzijde van de kerk is deze steensoort hier en daar te zien. De steen werd in de middeleeuwen gebruikt voor zuilen, lateien, traptreden, grafzerken, etc. Bij de Gerfkamer zijn de hoekblokken van Hasenstoppler, een tufsteen uit Duitsland. Bijzonder is binnen het unieke 15de-­eeuws doxaal (zangtribune) van Baumberger steen. Deze zandige kalksteen werd sinds het midden van de 15de eeuw uit Duitsland aangevoerd. Hij is zeer geschikt voor fijn beeldhouwwerk. Het gedenkteken van Jacob van Campen uit 1657 is uitgevoerd in het beroemde Italiaanse Carrara marmer, sinds de Oudheid gebruikt voor belangrijke sculpturen maar in Nederland vóór 1600 niet verkrijgbaar. Na de Hervorming verdwenen de kleurrijke gewelfschilderingen in de kerk onder een dikke kalklaag. Bij recente restauraties is een aantal weer zichtbaar gemaakt. Het grote orgel is in 1845 gebouwd door Carl Friedrich August Naber (1797­ – 1861) uit Deventer. Hierbij gebruikte hij pijpwerk uit het oude 17de­-eeuwse orgel van de Amersfoortse orgelmakers Van Hagerbeer.

Zaterdag 12 uur: Opening dubbeltentoonstelling door de burgemeester. Foto’s van Cas Oorthuys van Amersfoort in de jaren ‘50

Aquarellen van Marco Boer met monumentale orgels