Project omschrijving

Hof 1

Zaterdag, zondag
Zo 14 – 17 uur i.v.m voorafgaande dienst

Het hoogste gebouw van Amersfoort is, vanaf de vroege 13e eeuw, de toren van de Sint Joriskerk geweest. De toren hoorde oorspronkelijk bij het Romaanse zaalkerkje naast De Hof van de Heren van Amersfoort. De bakstenen toren stak ver uit boven de daken van de omliggende bebouwing en bood de brandwacht goed zicht op de veelal houten huizen en boerderijen. Ook na de stadsrechtverlening en de bouw van de eerste stadsmuur behield de toren zijn prominente plaats in de skyline. De Sint Joriskerk werd de parochiekerk van de jonge stad en uitgebreid tot een kruisbasiliek. Uit deze periode (1270 – 1350) dateren het huidige middenschip en het dwarsschip. In de 3e bouwfase (1370 – 1450) werden aan het dwarsschip het huidige hallenkoor en het kapittelkoor gebouwd. In de tweede helft van de 15e eeuw werd op de toren een gotische klokkenverdieping gezet. Maar inmiddels was de toren van de Sint Joriskerk niet langer beeldbepalend: de Onze Lieve Vrouwetoren was vanaf 1470 het nieuwe symbool van Amersfoort geworden.Maar de Sint Joriskerk was als parochiekerk nog steeds het middelpunt van de stad. In de laatste grote bouwfase (1466 – 1534) kreeg de kerk het uiterlijk van een driebeukige hallenkerk doordat de zijbeuken werden opgehoogd. In dit bouwproces raakte de toren geheel ingebouwd en kwam binnen in de kerk te staan. Uit deze tijd dateert ook het zuidportaal, de huidige entree van de kerk. Het interieur was toen kleurrijk beschilderd, maar na de Reformatie werden de gewelfschilderingen overgewit. Bij de recente restauraties is een aantal weer zichtbaar gemaakt. Bijzonder zijn binnen het unieke 15e eeuwse doxaal (zangtrubune) en het grote Naber orgel uit 1845.

Aquarellen van Marco Boer met monumentale orgels