Westsingel 47

zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur

De Mannenzaal en de kapel waren onderdeel van het laatmiddeleeuwse Sint-Pietersgasthuis. Na een fusie begin 19eeeuw bood het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis arme vrouwen en mannen onderdak in de Vrouwenzaal en de Mannenzaal. De Mannenzaal bood onderdak aan 22 gastelingen, die hun oude dag sleten in een bedstede, aan een tafeltje en met een kist voor hun bezittingen.  Toen in 1907 het gasthuiscomplex plaats moest gaan maken voor een modern ontwerp, bleven uiteindelijk de Mannenzaal en de kapel gespaard. In de kapel zijn de plafondschilderingen bewaard gebleven en verschillende gebeeldhouwde natuurstenen kopjes onder de ribben van het gewelf. Kleinere gebouwonderdelen werden in de hal herplaatst, zoals de bordestrap, de spiltrap en de kinderspeltegeltjes.