Project omschrijving

Hamseweg 40, Hoogland

Za 11 – 16 uur

Het begon allemaal vele honderden jaren geleden in de kapel op landgoed Coelhorst. Het oudste document dateert van 1363. Het was toen uiteraard nog geen protestantse kerk.

Er werden ook al veel eerder godsdienstlessen gehouden, maar de eerste hervormde predikant werd in 1838 aangesteld. Een paar maanden eerder kwam de officiële koninklijke goedkeuring voor de aanstelling van een eigen predikant. Ds. Dornseiffen heeft dan al 2 jaar als hulpprediker gewerkt. Dat was trouwens niet de eerste betaalde kracht, dat was de koster/voorzanger/voorlezer die al voor 1816 werd aangesteld!
Het vergt vervolgens wat tijd om een nieuwe kerk te bouwen. In 1841 vraagt de kerkenraad toestemming bij de synode voor het bouwen van een kerk ter vervanging van Coelhorst. De eerste steen werd vervolgens op 27 maart 1843 gelegd en op 24 oktober 1843 in gebruik genomen. De kosten van de kerk bedroegen 6.650 gulden.

Dit zal zo tientallen jaren zo blijven tot in 1972 op een gemeente avond de wens werd uitgesproken om als hervormden en gereformeerden gezamelijk op te trekken.

In 1984 kreeg het gebouw de naam “De Inham” en in 1999 werd de aanbouw gerealiseerd.

In 2010 is er nog een grootse restauratie van het dak uitgevoerd wat mogelijk werd gemaakt dankzij Buurtbudget Hoogland, Commissie fondswerving De Inham, Gemeentelijk restauratiefonds en Maatschappij van Welstand.