Project omschrijving

Zuidsingel 13 (Muurhuizen 1 – 3)

De uitgeverij is gehuisvest in twee middeleeuwse muurhuizen. Bij een ingrijpende verbouwing in de 18eeeuw kreeg Muurhuizen 3 een uitbreiding aan de straatzijde met karakteristieke 18e-eeuwse schuiframen. Door aanpassingen aan het voordakvlak kwam de oude voorgevel in het interieur terecht en daardoor bleef een restant van de oorspronkelijke middeleeuwse gevelafwerking bewaard: een dunne kalklaag met een geschilderde imitatie van metselwerk. Muurhuizen 1 werd ook verbouwd in de 18eeeuw, maar behield meer het middeleeuwse karakter met de oorspronkelijke zware gevels en kleine raamopeningen. De achtergevel toont diverse bouwfasen met een staalkaart aan vensters. Ook bevindt zich hier een laatgotische uitbouw, mogelijk oorspronkelijk het boothuis. Recent jaarringenonderzoek heeft uitgewezen dat Muurhuizen 1 en 3 aanzienlijk ouder zijn dan gedacht, ze stammen uit omstreeks 1390.