Drieringensteeg 2, 3811 KJ Amersfoort

zondag 12-17 uur – elk uur een presentatie – gratis toegangskaarten worden bij de ingang uitgereikt.

Vanaf 1655 werden ook de joden in Amersfoort toegelaten. Zij hielden hun bijeenkomsten bij mensen thuis. In 1725 verwierf men een stuk grond op de hoek van de Kortegracht en de Drieringensteeg. Een jaar later werd de synagoge gebouwd, gericht op Jeruzalem. Al in 1734 was het gebouw te klein, maar pas in 1842 werd een uitbreiding gerealiseerd naar ontwerp van stadsarchitect B. Ruitenberg. Op verzoek van het bestuur van de joodse gemeente nam hij de synagoge in Kleef als voorbeeld. Het bestaande gebouw werd aan de kant van de Muurhuizen verlengd, de gevel werd als het ware dóór de tuinmuur heen geschoven. Klassieke elementen werden afgewisseld met spitsboogvensters. In 1927 ontwierp architect H. Elte een nieuw interieur, dat in de oorlog geheel verloren is gegaan, op de Heilige Arke na. In september 1945 vond de heropening plaats en twee jaar later werd het gebouw gerestaureerd. Ook in 1973 en 1981 vonden ingrijpende herstellingen plaats.

Alleen toegankelijk met rondleiding, rondleiding op elk heel uur! Vol = vol! Kaarten af te halen bij ingang synagoge, reserveren niet mogelijk. Laatste rondleiding om 16.00 uur.