Project omschrijving

Zuidsingel 25

Het classicistische, hardstenen poortje biedt sinds de 18eeeuw toegang tot het Burgerweeshuis. Dat was van 1610 tot 1932 in klooster Mariënhof gevestigd (zie Mx). Het bord boven het poortje toont twee kinderen in traditionele rood-zwarte wezenkleding. Achter deze poort is een deur in de oorspronkelijke noordelijke zijmuur van de kloosterkapel. De muur bleef staan, toen de kapel eind 19eeeuw werd afgebroken. De deur leidt naar het weeshuiscomplex en de regentenkamer, waar de regenten en regentessen over de toekomst van de weeskinderen beslisten. De wezen gingen veelal in de leer bij ambachtslieden, zodat zij later in hun eigen onderhoud konden voorzien.